އިމްރާނާ މެދު އަމަލު ކުރަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް: އަދާލަތު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޯދަ މަހަށް ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހު، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސް އޭނާއާ މެދު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ ޕާޓީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނީ އިމްރާން ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ މީހުން މެރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް އިއްވާފައި ތިބި ކުށްވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްގައި ކަމަށެވެ. އެއީ އިންސާނުން ބައިތިއްބަން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އަދާލަތުން ވަނީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން އިމްރާން ހުންނަވަނީ، މާފުށީ ޖަލުގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓްގަ އެވެ. އެ ތަނުގައި ބައިތިއްބަނީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވަނިކޮށް ހުކުމް އިއްވާފައި ތިބި މީހުންނެވެ.

އަދާލަތުން ބުނި ގޮތުގައި އިމްރާންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން، އެ ގޮޅީގައި އޭނާ ބަހައްޓައިފި ނަމަ ހާލު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ އެވެ. އިމްރާނަކީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއި ލޯބި ލިބިފައިވާ އިލްމުވެރިއަކަށް ވާތީ، އޭނާއާ މެދު އިހާނެތިކޮށް އަމަލު ނުކުރަން އަދާލަތުން ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

"އަދާލަތު ޕާޓީން ދެކޭ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އިމްރާނާ މެދު މިފަދަ ނާތަހުޒީބު އުސޫލަކުން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދަނީ އެ މަނިކުފާނު ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ނިކަމެތި ކޮށްލައިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާނޫނުއަސާސީ އާއިި ގާނޫނުތަކުގެ ބޭރުން ހިންގާ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަކާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ އަމަލުތަކަށް ފާޑުކިއުމާއި ހައްގު ބަސް ވިދާޅުވުން ހުއްޓުވާލެވިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ،" ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު، އެކަން ހުއްޓުވާނުލެވޭނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާއި ގައުމުގެ ހައްގުގައި ބަސް ވިދާޅުވުމުގައި އިމްރާން ހުންނެވީ ސާބިތުކަމާ އެކުގައި ކަމަށް ވެސް އަދާލަތުން ބުންޏެވެ.

އިމްރާން 12 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައި ވަނީ މެއި، 2015 ގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ހަމަނުޖެހުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި މައްސަލާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެގެންނެވެ. އިމްރާންގެ ޖަލު ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ވަނީ ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާނެ ކަމަށް އިމްރާންގެ ވަކީލުން ކުރިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.