ފަސްޓް ލޭޑީގެ އޮފީސް އެފްއޭއެމް އިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައީސް އަބްުދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އޮފީސް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.


ފަސްޓްލޭޑީ ފާތުން "މެޑަމް އޮފީސް"ގެ ނަމުގައި މީގެ ކުރިން އޮފީސް ހިންގެވީ ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގަ އެވެ. ސްޓޭޑިއަމް ކައިރީގައި ހުންނަ އެފްއޭއެމް ހައުސްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި މިއަދު ވަނީ މެޑަމް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ބާއްވައިފަ އެވެ.

މެޑަމް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމްގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުވީ ކުލި ދައްކާ އުސޫލުން ކަމަށެވެ. ކުރިން ހިންގެވި އޮފީސް އިމާރާތަށް ވެސް ބަރާބަރަށް ކުލި ދައްކަމުން ދިޔަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުލިި ދައްކާ އުސޫލުން ހަމަ، މެޑަމް ތަންތަން މި [ކުއްޔަށް] ހިއްޕަވަނީ. ކުރިން އޮފީސް ހިންގެވި އިމާރާތަށް ވެސް ބަރާބަރަށް ކުލި ދައްކަމުން ދިޔައީ،" މުއާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިމާރާތަކީ ފީފާއިން 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެކެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ހުސެއިން ޖަވާޒު ވިދާޅުވީ އެ އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނެއް "މެޑަމް އޮފީސް" ހިންގަން ދީފައިވާ ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުން ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން އެ ތަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުމަކީ އެފްއެމްއޭ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ފީފާއިން 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ތަނެއްގައި، ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާތީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ޖަނަވަރީ މަގުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ "މެޑަމް އޮފީސް" ހިންގެވިއިރު، ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިންގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ވެސް ކޮށްފައި ވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމަށް މީހުން އިތުުރުކުރުމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރި އެވެ.