ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭތޯ ބަލާނަން: އޭސީސީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާއި މައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައި ވޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއު ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަކަށް ދީގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ނުވަ މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު (136 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބޮޑު ކޮމިޝަނެއް ލިބޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވިކަން "މިހާރު"ން ވަނީ އިއްޔެ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަދީބާއި އެ މަނިކުފާނާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އެކަމަކު، ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގެވިކަން މިހާތަނަށް ހާމަވެފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތި މައްސަލަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަލާނަން،" މުއައްވިޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު" އަށް ލިބިފައި ވަނީ އަދީބު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވިއިރު ޗައިނާގެ އެޖެންޓަކާ އެކު ކުރެއްވި އެއްބަސްވުމެއްގެ ކޮޕީއެކެވެ. މިއީ ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދީބު ހައްޔަރުކޮށް، އެ މަނިކުފާނާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަން ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފެނުނު ލިއުންތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތް އެއްބަސްވުމެކެވެ.

ބްރިޖުގެ ފީސިބިލިޓީ ދިރާސާ ހަދަން އެހީ ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އަދީބު ސޮއި ކުރައްވަނީ.-- ފައިލް ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއުގެ މުޅި އަގުގެ ދެ ޕަސެންޓުގެ ކޮމިޝަނެއް އަދީބަށް ލިބޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވެފައި ވިޔަސް، "މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުން ހެދީ ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓަށް ޗައިނާ އިން ދޭ ލޯނުތަކުން ހަރަދު ކުރާ މަޝްރޫއުގެ ބައިތައް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަށް ދޭން ވެގެންނެވެ. އެ ލޯނުތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 445 މިލިއަން ޑޮލަރަށް (6.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް) އަރަ އެވެ. އެހެންވެ، އަދީބާއި ޗައިނާގެ އެޖެންޓާ ދެމެދު ކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އަދީބަށް އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 8.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (136 މިލިއަން ރުފިޔާ) ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

އެކަމަކު، މި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ ފައިސާ އަދީބަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

ޖުމްލަ 33 އަހަރަށް އަދީބު ޖަލަށް ލާން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ފިނިފެންމާ" ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި މައްސަލަ އާއި ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލަ އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ހިމެނެ އެވެ. އެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި، އަދީބާ ގާތް ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތު އަށް އަހަރަށް އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލް ދެ އަހަރާއި ނުވަ މަހާއި 18 ދުވަހަށް ވަނީ ޖަލަށް ލާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް، އަދީބު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންނާއި އޭސީސީން ވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.