ފާރިސް މަޖިލީހަށް ގެންދަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ކަރެކްޝަންސްގައި ނޭދޭ: ވަކީލު

މާދަމާ ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް، މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުގައި ހުރި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހާޒިރުކޮށް ދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން އެދިފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ފާރިސް މާފުށީ ޖަލުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވާތީ އެ ޖަލްސާ އަށް ފާރިސް ހާޒިރުކުރަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ކަރެކްޝަންސްގައި އެދިފައިވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ވަކީލު މައުމޫން ވަނީ އެ އިދާރާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފާރިސް މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް ގެންދިއުމަށް ކަރެކްޝަންސްގައި އެދިފައި ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބެއް ސާފުނުވާ ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ބަންދުގައި ތިބޭ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ފާރިސް ހައްޔަރުކުރި ފަހުން އޭނާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށެއް ނުދެ އެވެ. ކަރެކްޝަންސް އިން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް މެމްބަރުންގެ އިމްތިިޔާޒްގެ ގާނޫނުގައި އޮތް މާއްދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން ބާތިލްކޮށްފައިވާތީ މެމްބަރުން ހާޒިރުކޮށްދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.