ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ނަންތައް އާއްމު ނުކުރީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން: މުއިއްޒު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ނުހިމަނައި ހަމައެކަނި ފޯމުގެ ނަމްބަރާ އެކު ލިސްޓު އާއްމުކުރީ އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު މިއަދު އާއްމުކުރިއިރު، އެ ލިސްޓުގައި ފޯމު ނަންބަރު އެކަނި ޖަހާފައި އޮތުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ. ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ސިއްރުކުރަން ކަމަށް ބުނެ ވީހާވެސް ދެފުށްފެންނަ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓް

ލިސްޓު އާއްމުކުރި ގޮތާ މެދު ޝަކުވާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެކަކަށް ދެ ފްލެޓެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލިސްޓުގައި ފޯމު ނަންބަރު އެކަނި ހިމެނީ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންނާއި ނުލިބޭ މީހުންގެ ވެސް ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފްލެޓު ލިބޭ 661 މީހުންގެ ލިސްޓް އާއްމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެެވެ.

ހުޅުމާލެ އިން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ މި ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން 2014ގައި ހުޅުވާލުމުން ގާތްގަނޑަކަށް 15،000 މީހުން ފޯމު ހުށަހެޅި އެވެ. ފްލެޓް ލިބޭ ޖުމްލަ 661 މީހުންގެ ލިސްޓް އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފްލެޓަށް ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެ، ފްލެޓް ލިބޭނީ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 704 މީހުންނަށެވެ.