ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އައްޑޫގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިރޭ އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.


އެކަމަނާ އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން ގަން އެއާޕޯޓުން ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީއާ އެކު އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ހިމެނެ އެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީގެ ދަތުރުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިތަދޫގައި "އަފިރިންނަސް ތައްޔާރަ" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި އައްޑޫން ހޮވި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ކުޅޭ މެޗްގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ފަސްޓް ލޭޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އަށް ގަން އެއާޕޯޓުން މިރޭ މަރުހަބާ ކިޔަނީ.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ފަސްޓް ލޭޑީގެ އައްޑޫގެ މި ދަތުރުގައި މި ސިޓީގެ އިސް ރަށްވެހިންނާއި ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި ބައްދަލު ކުރައްވާނެ އެވެ.

ޕީޕީއެމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފަސްޓް ލޭޑީގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ މި މަހުގެ 19-23 އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅަށް އައްޑޫގެ ޕީޕީއެމްގެ ގޮފިތަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވެ އެވެ.

ކެމްޕޭން ކުރެއްވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، "ތައްޔާރު" ގެ ނަމުގައި މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އައްޑޫގެ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަން ސަރުކާރަށް ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން އައްޑޫގެ ތަރައްގީ އަށް މިހާތަނަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެކިއެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.