އެއްވުންތައް ނުހުއްޓުވޭނެ، ކުރިއަށް ގެންދާނަން: އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވުންތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލުމަށް އަންގައި މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގައި އަންނަނީ އެއްވުން ބާއްވަމުންނެވެ. މާލޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދުގެ އިތުރުން އާންމުންތަކެއް ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގަ އަމީތު ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވަން އަންނަނީ މަދު ފުލުހުންތަކެއް ކަމަށާއި ކުރިމަގުގައި އެ ފުލުހުން ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މިއަދު ހަވީރު ގިނަ ބަޔަކު އެއްވި ގޮތަށް މިރޭ ވެސް އެކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އަމީތު ގޮވާލެއްވި އެވެ. ކުރިން ހުއްދަ ނެގުމެއް ނެތި އެއްވެ އުޅުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭއިރު، އެކަން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ހައްގު ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ނުކުންނަން ޖެހޭ. އެހެން ނޫނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު ދާނީ ދަށަށް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައިގެން ތިބެވިދާނެ. އެހެން ނަމަވެސް މީނަ [ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން] ވެރިކަން ދޫކޮށްލާފައި ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުހުންނާނެ ބާކީ އެއްވެސް އެއްޗެއް،" އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ނިޒާރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް އޮތް އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލެމުންދާއިރު ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ޖަލަށް ލިޔަސް ދެން ސަރުކާރާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ މެމްބަރުންތަކެއް ނެތް ކަމަށެވެ.