މަހްލޫފަށް ކުރާ ދެވަނަ ދައުވާގެ ހުކުމް މާދަމާ

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާ ކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރެ ފިލަން މަސައްކަތް ކުރިކަން ސާބިތުވެ، މަހްލޫފް ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފައިވާ އިރު މާދަމާ އޮތީ މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ގަދަކަމުން ވަދެ، ބެރިކޭޑް ކޮއްޕާ ހެދި ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާ ހުކުމެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިއަދު ނިންމާލާފައިވާ އިރު އެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މާދަމާ މެންދުރެވެ.

އެ ކުށް ސާބިތުވިޔަސް މަހްލޫފަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަބަކަށް ވެސް އަންނާނީ ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކަމަށްވާތީ އޭނާގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ހުކުމުގެ މުއްދަތުގައި މަހްލޫފަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރެއް ނުވެވޭނެ އެވެ.