ޚަބަރު / ލ. ގަން

ލ. ގަމުގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން: މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

ލ. ގަމުގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މަތިމަރަދޫ އަވަށުގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އުމުރުން 28 އަހަރާއި 29 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނަކު، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މާރާމާރީގައި އަނިޔާ ލިބުނީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށެވެ. އޭނާގެ މޫނާއި އަރިކަށި އަދި ބުރަކައްޓަށް ވެސް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާއިރު، ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރު އަންނަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ. އެކަމަކު، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް އެނގިފައި ވެ އެވެ.

އެ ޒުވާނާ ފުޓުސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެން ހުއްޓައި ހަމަލަދިނީ ތިން މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން ކަމަށް ވެ އެވެ.

2 ކޮމެންޓް, 8 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 25%
icon sad icon sad 50%
icon angry icon angry 25%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޢިބަ

12 June 2018

ތިކަމަށް ހޯދޭނެ ހައްލެއް ނެތް ގައުމު މިހާރު ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބުން.ތިޔަކަހަލަ ކުއްވެރިން ނަށް ހައްގު އަދަބު ދެވޭނަމަ ތިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވޭނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހެޔޮ ވިސްނުން

12 June 2018

ކުޅެއް ތިބި އެހެން ކުދިންގެ ވެސް ހައްޤެއް އޮންނާނެ އެވެ.އެހެން އާއްމު ތަންތާގައި ހުއްޓައި ބުރެއްނެތި ހަމަލާ ދޭދިނުމަށް ކުރާނެ ކަމެއް އޮންނަން އެބަ ޖެހެއެވެ. އެތަށް ބަޔަކާއެކު ކޮފީއެއް ގައި އިނދާ ކެފޭއަށް ވަދެ މަރާފައި އެބަދެއެވެ.އެވަރު ވެގެން ނުވާނެ އެވެ.އަދި މި ޤައުމު އެހިސާބަކަށް ނުދެއެވެ.މިއީ ކޮލަމްބިޔާ ނުވަތަ މެކްސިކޯ ނުވަތަ ބްރެސީލެއް ނޫނެވެ. އެކަހަލަ ގޭންގް ތަކެެއް މިތާކު ހިންގިގެން ނުވާނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454