ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މުބާރާތެއް ސިފައިން ބާއްވަނީ

ދިވެހިވަންތަ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހޭ މުބާރާތެއް ސިފައިންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.


"ހެސަ ވާދަ" ނަމުގައި އަލަށް ފަށާ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުގަ އެވެ. ކޮންމެ ރެއެއްގެ 8-12 އަށް ބާއްވާ އެ މުބާރާތް ބެލުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

"ހެސަ ވާދަ" މުބާރާތުގައި ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެންމެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމާ ޓީމަކަށް ވަނަ ދޭ އެ މުބާރާތުގައި ޓީމްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދޯނި އެހެލުމާއި ގަސްކެނޑުމުގެ އިތުރުން ރުކަށް އެރުމާއި ވަޅުދިޔަ ހިއްކުން ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް ކާށި ހެހުމާއި ޖޯލިގެތުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރަންޖެހެ އެވެ.

އެ މުބާރާތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ 17 ޔުނިޓެއް ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. ޓީމެއްގައި ހިމެނެނީ ސިފައިންގެ ހަ މީހުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ މުބާރާތް ބާއްވަނީ ދިވެހިންގެ އާދަކާދަ ދިރުވައި އާލާކުރުމާއި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށެވެ.