އިނޮކޮމިކް ކައުންސިލްގެ ޗެއާއަކަށް ޒުހޫރު، ސޯޝަލް ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސްގެ ދަށަށް

އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލްގެ ޗެއާމަނަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒުހޫރު އަދި ވައިސް ޗެއާއަކަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ހަމަޖައްސަވައި، ސޯޝަލް ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަވާ ގޮތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.


އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލާއި ސޯޝަލް ކައުންސިލަށް އެ ބަދަލުތައް ގެނައިކަން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދެއްވައިފަ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވަނިކޮށް ޒުހޫރު ރައީސް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރީ އިއްޔެ އެވެ. އޭގެކުރިން ވެސް އޭނާ ވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކަމާއި ޔޫތް މިނިސްޓަރު ކަން ކުރަައްވައިފަ އެވެ.

ކުރިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތް ކައުންސިލްގެ ޗެއާއަކަށް ހުންނެވީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބެވެ. އަދި ވައިސް ޗެއާއަކަށް ހުންނެވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ.

މި ސަރުކާރު އައުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ސޯޝަލް ކައުންސިލް ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލްގެ ބެއްލެލުވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އެކަމަކު އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ އެކު އެ ކައުންސިލް ވެސް ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވި އެވެ.