އިބޫ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރީ ނަޝީދު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރި ލިއުމުގެ މަައްސަލާގައި!

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިދިޔަ އަހަރު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރަން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދިން ލިޔުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ނަޝީދު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ގެއަށް ބަދަލުކުރި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ ޖަލު ހުކުމުގެ ބާކީ ބައި ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނެ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ލިއުމެއް ދިނުމަށް ފަހު ކަމަށް، ނަޝީދުގެ އާއިލާ އާއި އެމްޑީޕީން ބުނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެކަހަލަ ލިޔުމެއް ނުދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެ ލިއުމުގެ ސައްހަކަން ބަލަައިދޭން އެމްޑީޕީން އޮތީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ބޭސްފަރުވާ އަށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ނަޝީދު ވަނީ އެ ގައުމުގެ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިފަ އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ގަޑިއިރު ވަންދެން ފުލުސް އޮފީހުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު ނުކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ އަހަރަކަށް ފަހު އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފެށުމުން އެކަމާ ހައިރާންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މިދިއަ ދުވަސްތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކާ ސުވާލު ވެސް ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

"މި މައްސަލާގައި ޝާމިލްވާ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އޭގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީންގެ ވާހަކަ އެބަ އާދޭ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އައި އިރު ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަހުގީގެއް ނުވަަތަ ސުވާލެއް ނުކުރޭ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިކަން ފެށިގެން އައި ގޮތާއި އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ހަމައަށް ކަންތައްތައް ވީ ގޮތް ސާފުކުރަން [އަޅުގަނޑު] މި ހާޒިރުކުރުވީ."

ރޭ 9:30 ހާއިރު އިބޫ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރިއިރު އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި އެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުން ވަނީ އެތާ ތިބި މީހުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ހަމައަށް ދުރަށް ޖައްސައިފަ އެވެ.