ޚަބަރު / ފުލުހުން

ރޭ މާލޭގައި ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

މާރާމާރީއެއް ހިނގި ސަރަހައްދެއްގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯ

މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ޒުވާނަކު ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ފުރަގަހުން އޮންނަ ޕިރާޒީ ގޯޅި ތެރޭގައި ރޭ 9:30 ހާއިރު ހިންގި އެ މާރާމާރީގައި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ބޮލުގައި ވަނީ ކޯރާޑިއަކުން ޖަހައި، ބޯ ފަޅާލައިފަ އެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި އެ ޒުވާނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ސިކުނޑި އަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.

އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުން ކަމަށް ވެސް އަފްއާލް ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

ގުރޫޕަކުން އެ މާރާމާރީ ހިންގަނިކޮށް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނައިރު އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ހަތް ވަރަކަށް މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން މާރާމާރީ ހިންގަނިކޮށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދޭ ތަން ފެނެ އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

26 ކޮމެންޓް, 138 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 6%
icon sad icon sad 64%
icon angry icon angry 30%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޝައިމްބެ

27 August 2018

މިކަންކަމުގެ ތަހުގީގު އަދި ހުކުމް ފަޓަސްބަރިއެއްހެން ނިންމާލަބަލަ. ކުޑަކުޑަ ސިޓީއެއްގައި ބޯކޮށް ފުލުހުން ނާއި ސިފައިން އަދި ދެތަނުގެ އިންޠެލިޖެންސް އޮވެ ދުވަހަކުވެސް އަޑެއް ނާހަން ކުށުގެ ވެށިން ގޭންގެއް އަތުލެވުނު ވާހަކައެއް. ސޯސޭޑް

The name is already taken The name is available. Register?

ޙާމް

26 August 2018

ތިޔަ ހަގުރާމައިގެ ވީޑިއޯ ވެސް މީސް މީޑިއާގަ އެބަ ދައުރުވޭ. އަޅެ ނިކަން ކެރެންޏާ އެވީޑިއޯގަ ފެންނަ ގޭންގުގެ ސްޓާރުން ހޯދައި އެފްބީ ގަ އެމީހުންގެ ޕްރޮފައިލް އާއި ފޮޓޯ ޖަހައި އެކަކު އަނެކަކަށް މޮޅެތި ކޮމެންޓްކޮށް މިމީސް ހަދާ މޮޔަވާން ވީނު. ޔަޤީނޭ ނުކެރޭނެކަން. އަންހެނުން ތަކެއްގެ މެދުގަ ހިނގި ކުޑަ ބިލެތް މީރުކޮށްލުމެއްގެ ވާހަކަ މުޅި މީސް މީޑިޔާގަ ފަތުރާ އެކުދިންނަށް ދިރިއުޅެން ދަތިކޮށް ތިހަދަނީ ހަމަ އަންހެނުންނަށް ވީމާދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބާލައާދަނު

26 August 2018

https://mihaaru.com/news/41211 މިތާ ރައީސް މީހަ ވިދާޅުވަނީ މިހާރު މަގުތައް އަމާންވާނެޔޯ ކުރިޔަށް ވުރެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢައްސި

26 August 2018

ޢައިލާގެ ވޯޓު ހޯދަން ކުއްވެރިން ބައިބަޔަށް ދޫކުރަމުން ގެނދަނީ. އަނިޔާ ވެރިންގެ ނިމުން ހިތިކުރައްވާނު

The name is already taken The name is available. Register?

ހަވަނަ ހިއްސު

26 August 2018

މިއޮށް ވައުދުތައްވާ ދުވަސްވަރެއްގަވެސް އެއްވެސް

The name is already taken The name is available. Register?

ހިޔަނި

26 August 2018

ކުށްވެރިކޮށްފަ ނުކުރަނީ ވަކި ކާކުހެއްޔެވެ؟ އިނގިލި ދިއްކޮށްފަ ނުކުރާނީވެސް ފަހެ ކާކަށްބާ؟ މީއަކީ ޅަފަތުގައިވާ ޑިމޮކްރެސީ އަކުން ނޫނީ ވެރިކަމުގައި ހުރި މީހެއްގެ ސަބަބުން ނޫނީ އިދިކޮޅުގައި ވަކި ބަޔަކު ތިބީތީ ހިނގާ ކަންކަން ކަމަށް ބަޔަކު މާނަ ކުރަން އުޅުނަކަސް މިކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ. އަދުލު އިންސާފަކީ އަހަންނަށް ލިބިފައި، ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާ އަށް ނުލިބި ނުވަތަ ދިގުލައިގެން ގޮސް ހަނދާން ނެތޭހާ ވަރަށް ދިގުލާ އެއްޗެކަށް ވެ، މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ޒިންމާ ރަނގަޅަށް އަދާނުކުރެވި، ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ހުރި މަދަރުސާތަކުގެ މުދައްރިސުންނަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނެހެދުމުގެ ނަތީޖާ މިހިރަ ދަނީ ފެންނަމުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރަނިބޯ

26 August 2018

މީހުންގެ ފުރާނަޔަކީ އެހަ މުހިއްމު އެއްޗެއްނޫން މިސަރުކާރަކަށް މިސަރުކާރުގައި މަރައި މަގުތަކަަށް އެޅިއެންމެ މީހަކަށްވެސް އިންސާފު ފޯދައިނުދޭ އެކަމަކު މުޅި ޝަރުއީދާއިރާ މުށުތެރެއަށް ލައިގެން ހުރިހާ ސިޔާސީމީހުން ތިބީޖަލުގައި އަދިވެސް އަޑަށް ބާރުލާފައި ނަޝީދުގެ ކަރުބުރިކުރަން ގޮވަނީ އެއީ މި ޕީޕީއެމްގެ ފެންވަރު މިނޫން ދައުރެއް ހޯދަން ދިވެހިންނާށ ްމިއޮތީ ފުރުޞަތު ލިބިފަ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕަވާ އިންސާފު ގާއިމުކޮށްދޭނެ މީހަކު ހޮވަންޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަމަޒާން

26 August 2018

އާމުންނާއި ހިސާބައް މި މައުލޫމާތު ތިލަ ނުވިޔަސް ޖަލުތަކުން ހާދަ ގިނަ ބޮޑެތި ކުއްވެރިން ދޫކޮއްލާފިއޭ .. މާރާމާރީ ހިންގާ ގުރޫޕްތަކުން އެމީހުން މަގުތަކުގައި ރަސްކަން ކުރާހެން ބިރެއް ޖެހިލުމެއް ނެތި މީހުންމަރަމުންދާއިރު ހިތާމައަކީ ސިޔާސީ މީހުން ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގަ ހުރެގެން މިފަދަ ގުރޫޕްތަކައް ހިމާޔަތް ދޭތީ ...

The name is already taken The name is available. Register?

މަރި

26 August 2018

ނުހޯދާނެ ބަލަ ބޭނުމިއްޔާ 2 ގަޑިއިރުތެރޭގައިވެސް ތި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ފުލުހުން ހުންނާނެ، ތަހުގިގު ކުރަނީ ތަހުގީގު ކުރަނީ ތަހުގީގު ކުރަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ސުކުރިއްޔާ

26 August 2018

ސުކުރިއްޔާ ޔާމީން، 2018 ޔަގީން، މަގޭ ވޯޓު މަގޭ އާއިލާގެ ވޯޓުވެސް ހަރާންވާނެ، މުޅިގައުމު ސުންނާފަތިކޮށް ޒުވާނުން މަގުމައްޗަށްނެރެ ފުނޑަލައިފި ދެއްތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454