އެއާޕޯޓް ވިއްކާލުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ހިޔާނާތް ވެފައި: ރައީސް

ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ފަށައިފި އެވެ. ރައީސް އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މި ޖަލްސާގައި ދައުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ އެވެ.


މި ޖަލްސާގައި ގައުމަށް ވަރަށް ގިނަ އާ އުންމީދުތަކަކާއި އާ ވައުދުތަކެއް ރައީސް މިރޭ ދެއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުންޏެވެ.