ތިއިންބޭފުޅެއްގެ އެންމެ ލޯލާރިއެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ނުޖެހޭނަން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް މާލޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޖަލްސާ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ދާދި ދެންމެއަކު ފަށައިފި އެވެ.


މި ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހާއި ރަނިންމޭޓް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިތުރުން ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރާ ފެކްޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް މައުމޫންގެ ކެބިނެޓްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުމަރު ޒާހިރާއި އަނީސާ އަހުމަދު އަދި އަހުމަދު އަބްދުﷲ އާއި އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

މިރޭ ކާނިވަލުގައި މި ޖަލްސާ ބާއްވަނީ އިދިކޮޅު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި، އެއްވެސް ތަނެއް ނުލިބި ތިން އަހަރު ވުމަށް ފަހު ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެ އެވެ. އެހެންވެ، މި ޖަލްސާ އަށް ކާނިވަލުގައި ޖަހާފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ފުރި، އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ކޮޅަށް ތިބި ތަން ފެނެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަށެއް ޖެހިއިރު ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް މީހުން ވަނީ ޖަމާވާން ފަށައިފަ އެވެ.

(އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ)