ރައީސް ޔާމީނާ އެކު އެމްއެންޔޫ ބަހުސް ބާއްވަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ ބަހުސްގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގެންނެވި ނަމަވެސް ބަހުސް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަނި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބަހުސް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ޔުނިވާސިޓީގަ އެވެ. އެ ބަހުސް ޓީވީތަކުން ލައިވް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެމްއެންޔޫގެ ވައިސް ޗާންސެލާ އަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން އުންމީދު ކުރައްވަނީ އިބޫ އަދިވެސް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ބަހުސްގެ މައުލޫމާތު އިބޫއަށްވެސް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފޯމެޓް ވާނެ މިހާރު ފޮނުވާފައި. އެބޭފުޅުން[އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން] ވިދާޅުވި ބަހުސްގައި ބައިވެރި ނުވާން ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް އުންމީދު ކުރަން ދެ ބޭފުޅުންވެސް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް،" ފަވާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން، ޕީީއެސްއެމާ ގުޅިގެން ބަހުސް ބާއްވާތީ އިދިކޮޅުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ފުރުސަތު ނުދީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕީއެސްއެމުން ބާއްވާ ބަހުސެއް ހަމަހަމަކާމާ އެކު ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް ޕާޓީތަކުން ބުނެ އެވެ.

ރިޔާސީ ބަހުސްގައި، ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތާއި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއްގައި ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވަރެއް ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދޭ ސުވާލުތައް ހިމެނޭނެ އެވެ. މި ސުވާލުތަކާއި ބަހުސާ ގުޅޭ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޔުނިވާސިޓީން ކަމަށް އެތަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.