ގައުމު އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިބޫ އަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނަސްރީނާ އެދިވަޑައިގެންފި

ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަންވެ، ގައުމު އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތް ވާނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ވޯޓު ދީގެން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ނަސްރީނާ އާންމު ކުރެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން މައުމޫން އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ. އެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް މައުމޫން މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަނީ ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު، ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ފޯނު ނުދެއްވި ކަމަށް ބުނެ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމުންނެވެ.

މައުމޫންގެ ދިފާއުގައި އަދި އިބޫ އަށް ވޯޓު ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ނަސްރީނާ ވިދާޅުވީ، މައުމޫން ގައުމަށް ހިޔާނާތްތެރިވެވަޑައިގެންފާނެ ކަމަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މި ގައުމަށް ހިޔާނާތްތެރިވެވަޑައިގަންފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކުރެއްވިކަން ގަބޫލު ކުރާނެ އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ނުހުންނާނެ،" ވަރަށް އަސަރާ އެކު، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަސްރީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުމޫން ފަދައިން ނުހައްގުން ޖަލަށް ލާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށާއި އެމީހުން އަދި ގައުމު އަނިޔާވެރިކަން ސަލާމަތްވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް މި ފަހަރު ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ނަސްރީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ފުރުސަތު ތިބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު. ވީމާ އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ، އަޅުގަނޑުގެ އާދޭހަކީ 23 ވަނަ ދުވަހު ވީހާ އަވަހަކަށް ވީހާ ގިނަ ބޭފުޅުން ނުކުމެވަޑައިގެން މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިނިވަން ކުރުމަށްޓަކައި އަދި މި ގައުމު އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ދޭކަށް ވޯޓު ދެއްވުން،" މައުމޫން ވެރިކަން ކުރެއްވި ދިގު 30 އަހަރުގައި ވެސް އަދި ފަހުން ވެސް މީޑިއާ އާއި ސިޔާސީ ކަންކަމާ ދުރުގައި އުޅުއްވާ ނަސްރީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަސްރީނާ ވަނީ މައުމޫން ޖަލުގައި ހުންނެވީ އާލާސްކަންފުޅާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ގިނިކަންޏާ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ އަހަރެއްވާން ކައިރިވެފައިވާކަން ވެސް ނަސްރީނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މައުމޫން ގެންދަވަނީ، ބެނައިން ޕްރޮކްސިސިމަލް ޕޮޒިޝަނަލް ވާޓިގޯގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. އެއީ ކުއްލިއަކަށް ބޯއަނބުރައި ކޮއްޅަށް ހުންނަން ދަތިވެ އަމިއްލަ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ހާލަތަށް ދާ ބައްޔެކެވެ.

މި ބަލީގައި މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން، ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލަށް ޑޮކްޓަރަކު ގެންގޮސްގެން ވެސް ފަރުވާ ދިނެވެ. އަމިއްލަފުޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެން، ޒަރޫރީ ބައެއް ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައިވާތީ، ޑޮކްޓަރު ލަފާ ދެއްވީ، މައުމޫން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރާށެވެ.

މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރީ އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތްތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ވެސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ 17 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މައުމޫންގެ މައްޗަށް އަންނާނެ އެވެ.