ޖޭޕީން ބޭނުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް ގެންނަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ޕާޓީން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.


ގާސިމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުރުން މިހާރުގެ ގާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރި ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގައި ރައީސް ކަން 2004 އިން ފެށިގެން 2008 އަށް އަދާކުރެއްވި މެމްބަރެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރަ ކުރުމާ ގުޅޭ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަހު، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަން ގާސިމަށް ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ޖޭޕީން އުފާ ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް (މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަން ގާސިމަށް ދިނުމަށް) ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރާނަން،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ގެންނާނެ ބޭފުޅަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ފަހުން ހާމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަ މަށް ފާސްކޮށްފި ނަމަ، އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.