އައިޔޫއެމުން ލެޕްޓޮޕްތަކެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި އަށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ލެޕްޓޮޕްތަކެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރިން ވަގަށް ނެގި ލެޕްޓޮޕްތަކާއި ބައެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހި ތިން ފިރިހެނުންނާއި ފަސް ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެކަަކަކީ އައިޔޫއެމްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެކެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި ތިން ފިރިހެނުންގެ ބަންދަށް ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހައިފަ އެވެ. ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީންނަކީ ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބަޔަކަށް ވާތީ އެ މީހުން އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ލެޕްޓޮޕްތައް ވަގަށް ނެގީ އިމްތިހާނުތައް ފެށި ފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އިމްތިހާނުގެ ސައްހަ ކަމަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އައިޔޫއެމުން ކުރިން ބުންޏެވެ.