ޖުމްހޫރީ 50 ގެ މުނާސަބަތުގައި ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް މެޑަލް ދެނީ

ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮންމެ ފުލުހަކަށް މެޑަލެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމުގެ ގަވާއިދަށް މިއަދު ގެނައި އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި ހުންނަ ކޮންމެ ފުލުހަކަށް ޖުމްހޫރީ 50 ގެ މެޑަލެއް ދޭނެ އެވެ.

މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށްވާ، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބުގައި 2015 ގައި ވެސް މިނިވަން 50 މެޑަލެއް ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ދިނެވެ. އެ މެޑަލް ވެސް ދިނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ހަމައަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި ދެމި ތިބި ފުލުހުންނަށެވެ.

ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ މެޑަލެއް ދޭން ނިންމިއިރު، އެ ދުވަހަކީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހުވާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ތާރީޚު ވެސް މެ އެވެ. އެކަމަކު 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު، 17 ގައި ކަމަށްވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމީ އިބޫ ވެސް ހުވާ ކުރައްވާނީ މިއަހަރުގެ އެ ތާރީޚުގައި ކަމަށެވެ.