މޯދީގެ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރާއްޖޭގައި މަޝްރޫއުތައް ފަށަން އިންޑިއާއިން އުއްމީދުކުރޭ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރަށް ފަހު، ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް އަލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އޮތް ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.


އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމުގެ ކަންތައްތައް އެނގޭ މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީ އިކޮނޮމިކް ޓައިމްސް ނޫހުން ބުނީ އާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު މަޝްރޫއުތައް އަލުން ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ހީނަރުވެ، އެ ގައުމުން ރާއްޖޭގައި ފަށާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް މަޝްރޫއަކީ ސިފައިން ތަމްރީނުކުރާ އެކަޑަމީއެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ވެސް އަލުން ފެށުމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ނޫހުން ބުނެ އެވެ.

އިންޑިއާއިން ޅ. މާފިލާފުށީގައި އަޅައިދޭ ކޮމްޕޮޒިޓް ޓްރެއިނިންް ސެންޓަރުގެ ބިންގާ 2012 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ. އެ ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ އެ ގައުމުގެ އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އޭކޭ އެންތަނީ ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ނޫހުން ބުނީ ޑިފެންސް ސެކްޓާގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ވެސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އަލުން ފަށަން އިންޑިއާއިން އުއްމީދުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ އާ ސަރުކާރުން "އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ" އިއާދަކޮށް އިންޑިއާގެ މަސްލަހަތުތައް ހިމާޔަތްކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އާ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ. ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގައި އަސްކަރީ ބޭހެއް ގާއިމްކުރިޔަ ނުދިނުން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ބުނި ނަމަވެސް ދެ ސަރުކާރުން ކުރިއްސުރެ ބުނަމުން އައީ ގުޅުން ގޯސްވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.