އިތުރު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

'ގައުމީ ވިންދު' ގެ ނަމުގައި އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.


އިތުރު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މި ފަހަރު ދިނީ ގ. ރާވެހި މުހައްމަދު ރަމީޒް (އޮގަރު ރަމީޒް) އަށެވެ.

ރަމީޒަކީ، ޕީޕީއެމްގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގާތް ބޭފުޅެކެވެ.

'ގައުމީ ވިންދު' ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް އީސީން ހުއްދަ ދިން އިރު މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމެކްރޭޓްސް ގެ ނަމުގައި އެހެން ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައި އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދީފަ އެވެ. އެ ހުއްދަ ދިނީ، ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް އާސިފަށެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދިނުމުން، ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭނީ މަދުވެގެން 3،000 މީހުންގެ ސޮޔާ އެކު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި ދައުލަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭ ފައިސާ ލިބޭނީ 10،000 މީހުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށް އެކަންޏެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ދަފްތަރުގައި ހަ ޕާޓީއެއް މިހާރު ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި އެމްޑީއޭ އަދި ޑީއާރުޕީ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން، އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަން ހިންގާ އިއްތިހާދުގެ ބައިވެރިންނެވެ.