މުއާޒް ދެއްކީ ރޯބުހުތާން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް، އެކަން ކުށްވެރި ކުރަން:ޕީޕީއެމް

"ފިނިފެންމާ" ލޯންޗުކޮޅު ގޮވުމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މީޑިއާގައި މިރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކީ ރޯބުހުތާން ދޮގެއް ކަމަށާއި އެ ވާހަކަތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފި އެވެ.


މޫކައި ހޮޓެލްގައި މިރޭ ކުއްލިއަކަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މުއާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ސްލޫކީ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުއާޒްގެ މައްސަލަ ބަލާ ތަހްގީގު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށް ވެސް ޕީޕީއެމްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މުއާޒް ވަނީ މިރެއިން ފެށިގެން ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ކަމުންނާއި، ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ކަމުން އޭނާ ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ދިފާއުކުރެއްވުމުގައި މިދިޔަ ފަސް އަހަރު އެންމެ ބުރަކޮށް އުޅުއްވި އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ ކުއްލިއަކަށް އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅުވެ، "ފިނިފެންމާ" ލޯންޗުކޮޅު ގޮވުމުގެ ހާދިސާގައި އެހެން ވާހަކަތަކެއް މިރޭ ވަނީ ދައްކަވައިފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ދުވަހުގެ ހާދިސާ ހިނގުމުގެ ކުރިން "އާދަޔާ ހިލާފު ބައެއް ކަންކަން" ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މުއާޒް ވިދާޅުވީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓުގައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޔާމީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު ވަޑައިގަތުމުން، އާންމުކޮށް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައިކަން މުއާޒް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ޔާމީން ދިފާއުކުރެއްވުމުގައި ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު ކުއްލިއަކަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ސަލާމަތްވާނެ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، މުއާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ ދުވަހު ވީއައިޕީ ލޯންޖުގައި ހުންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ޔާމީން ސީދާ ވަޑައިގެންނެވީ ލޯންޗުކޮޅަށެވެ. އަދި ލޯންޗުކޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު، ޔާމީންގެ މޫނުފުޅުން ތާޒާކަމެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ލޯންޗަށް ވަޑައިގެން، ޔާމީން އިންނެވީ އާންމުކޮށް އިންނަވާ ސީޓުގައި ނޫން ކަމަށާއި އެ ސީޓުގައި އިންނެވީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ކަމަށް ވެސް މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ދުވަހު ޔާމީން އިންނެވީ އަނބިކަނބަލުންނާ ޖެހިގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ޕީޕީއެމް އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކުގައި "ގަރާރު" ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދެވި މުއާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގައި ހިނގި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރި ސުވާލަކީ ލޯންޗުން އަލިފާން ފެނުނުތޯ އެވެ. އަލިފާނުގެ އެއްވެސް "ކުލައެއް" އަދި "އަސަރެއް" އެތަނުގެ ތެރެއިން ފެނިވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފުލުހުންނަށް ބަޔާން ދެއްވި ކަމަށް ވެސް މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.