މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެމްޑީއަކަށް ޝަޒައިލް އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ޝަޒައިލް ޝިޔާމް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.


މިއީ އާ ސަރުކާރުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓުގައި ކުންފުންޏެއްގެ އެމްޑީއަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ފުރަތަމަ ބޭފުޅާއެވެ.

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިންގެ ޅިޔަނު، ޝަޒައިލް ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒްްގެ ޗެއާމަންކަން ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އެވެ. އޭޕްރީލް 12، 2017 ވަނަ ދުވަހު މަގާމުން ވަކިކުރެއްވިއިރު އޭނާ ހުންނެވީ ޓޫރިޒަމްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށެވެ.

އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރެއްވުން ހުއްޓާލައްވައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އިތުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑަށް ވެސް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ މ. ބަނަފްސާ، އިބްރާހިމް ވަހީދު، ކ. ކިނބިދޫ، ކަންމަތީގެ، މުހައްމަދު ނާޝިދު އަދި ފުވައްމުލަކު މުރާކި، މުހައްމަދު އާތިފެވެ،