ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓާއި ގޯތިތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އުސޫލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓާއި އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އުސޫލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެޗްޑީސީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު ފައިނޭންސް އަހުމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އަލަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލުގެ ދަށުން، ފްލެޓަށާއި ގޯއްޗަށް ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކޭ ނަމަ، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައި މިންވަރު އެއް ޕަސެންޓަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ އުސޫލުގައި ވަނީ، މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު ނުދައްކައިފި ނަމަ، މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް 0.05 ޕަސެންޓް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން އައި އުސޫލުން ނަމަ މަހަކު 10،000ރ. ދައްކަން ޖެހޭ މީހަކު ހަތަރު މަސްވަންދެން ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 1،330ރ. ދައްކަން ޖެހޭނެ. ނަމަވެސް އަލަށް އަމަލުކުރާ އުސޫލުން އެ މީހަކު ދައްކަން ޖެހޭނީ ހަތަރު މަހަށް 400ރ. އޭގެ މާނަ އަކީ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ މުޅި މަހަށް އެއް ޕަސެންޓޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް މީގެ ކުރިން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހެނީ ކޮންވެންޝަންގެ އުސޫލުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ފައިސާ ދެއްކުން އިސްލާމީ އުސޫލްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިސްލާމީ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ. އިތުރު އިންޓަރެސްޓެއް ނުނަގާނެ. ކުރިން ދައްކާ އުސޫލްގައި އިންޓަރެސްޓް އަދި ޖޫރިމަނާ ވެސް ހިމަނާފައިވާނެ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗްޑީސީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ 904 ފްލެޓާއި 753 ގޯތި ހިމެނެ އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ އަލަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލްގެ ތެރޭގައި، ދާދިފަހުން މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށި ޗައިނާ ފްލެޓްތައް ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެއީ އެ ފްލެޓްތަކުން މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ނަގަމުން ނުދާތީ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

"ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހެދި ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރިއިރު އެގްރިމަންޓްގައި ހިމަނާފައި ވާނީ ކޮމްޕައުންޑް އިންޓަރެސްޓް ނާރާ ގޮތަށް. އެކަމަކު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރު އަލަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ އަލަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ހާއްސަ ފޯމެެއް އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހުންނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.