މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި

މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި މިއަދު މާރާމާރީ ހިންގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ދެ މާރާމާރީގައި 18 އަހަރާއި 29 އަހަރުގެ ދެ މީހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 18 އަހަރުގެ މީހާއަށް އަނިޔާވެފައި ވަނީ އަލޯރާ ފިހާރަ ކަންމަތީ ސައިކަލެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން އިންދާ ގްރޫޕަކުން އައިސް ތަޅައިގަތުމުންނެވެ. އަނެއް މީހާއަށް އަނިޔާވެފައި ވަނީ ބިންހިމަ ގޯޅި ތެރޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ ދެ މާރާމާރީ ވެސް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރިކަން ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ.