ދުންފަތާ ދެކޮޅު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ދޭ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.


ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ދޭ އެވޯޑަށް ފަރުދުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި އިދާރާތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އަމިއްލަ އަށް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ނަން ވެސް އެ އެވޯޑަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުންޏެވެ.

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެވޯޑު މިއަހަރު ދޭނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުވަސް ކަމަށްވާ މެއި 31 ގަ، އެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ހަ ރީޖަނުން ކޮންމެ ރީޖަނަކަށް ހަ އެވޯޑު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ވަނީ ސިނގިރޭޓި ފޮށީގެ ބޭރުގައި އިންޒާރުގެ ފޮޓޯ ޖެހުމަށް ލާޒިމްކުރާ ގަވައިދު ތަންފީޒުކުރަން ފަށަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލަފާ އަރުއްވައިފަ އެވެ.

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މިއީ ރާއްޖެއިން އަޅާނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ. ސިނގިރޭޓު ފޮށީގައި އިންޒާރުގެ ފޮޓޯ ޖެހުމުގެ އިތުރުން ވަކިން ސިނގިރޭޓު ވިއްކުން މަނާ ކުރުމަށް ވެސް ރައީސަށް ވަނީ ލަފާ އަރުވައިފަ އެވެ.