ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ޑްރޯން އެރުވި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑްރޯން އަރުވައިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނަޔަކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ވީޑިއޯކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޒުވާން ހަތަރު ދިވެއްސަކު ލަންކާގައި ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ލަންކާ ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އިން ބުނީ ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 19 އަހަރާއި 23 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުން ކަމަށެވެ. އެއީ ތިން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުންގެ ބުނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މި މީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި މީހުން ހާޒިރުކުރާނީ ނިގަމްބޯ ކޯޓަށެވެ. ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން އަމުރުކުރާނެ އެވެ. އަދި ޑްރޯން އެރުވީ ހުއްދަތައް ނަގައިގެން ނަމަ ކޯޓުން އެ މީހުން މިނިވަންކުރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނީ ޑްރޯން އެރުވީ ހުއްދަ ނުނަގާ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގެ ޑްރޯން ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ކެމެރާ ހުއްޓަސް އަދި ނެތަސް، 200 ގްރާމަށް ވުރެ ބަރު ކޮންމެ ޑްރޯނެއް ލަންކާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. މިކަން އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭނެ އެވެ. ޑްރޯން އަރުވަން ޖެހޭނީ ދުވާލުގެ ވަގުތު، ސާފުކޮށް އޮންނަ އިރު އެވެ. އެއްވެސް އެއާޕޯޓަކާ އަށް ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ކައިރިން ޑްރޯން އެރުވުމަކީ ލަންކާގައި މަނާ ކަމެކެވެ.