ލަންކާގައި ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އަރުވައި، ވީޑިއޯކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިއްޔެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.


ހުއްދަ ނެތި އަދި މަނާ ސަރަހައްދެއްގައި ޑްރޯން ދުއްވި މައްސަލާގައި މި މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކޮށް މިނިވަން ކުރީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. މި ޒުވާނުން މިނިވަންކުރަން، މިހާރު ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނެވި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ލަންކާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު އަދި ލަޔަން ސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ކޮމިޓީން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 19 އަހަރާއި 23 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނެވެ. އެއީ ތިން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނެކެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ ލަންކާގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ބައެކެވެ.

ލަންކާގެ ޑްރޯން ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ކެމެރާ ހުއްޓަސް އަދި ނެތަސް، 200 ގްރާމަށް ވުރެ ބަރު ކޮންމެ ޑްރޯނެއް ލަންކާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. މިކަން އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭނެ އެވެ. ޑްރޯން އަރުވަން ޖެހޭނީ ދުވާލުގެ ވަގުތު، ސާފުކޮށް އޮންނަ އިރު އެވެ. އެއްވެސް އެއާޕޯޓަކާ އަށް ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ކައިރިން ޑްރޯން އެރުވުމަކީ ލަންކާގައި މަނާ ކަމެކެވެ.