ޚަބަރު / އަބްދުލް މަތީން

ޕީޕީއެމްގެ އެސްޖީކަމުން މަތީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރައްވަނީ

ކުރީގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމާއި (ކ) ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މަތީން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުން އަބްދުލް މަތީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި މަތީން އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުން މި އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވިތާ މަހެއްހާ ދުވަސްވީ ތަނާ އެވެ.

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޓިކެޓު ދެއްވީ މަތީނަށެވެ. ނަމަވެސް، މަތީން "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގައި ދެން ވާދަކުރައްވާނީ "ރައްޔިތުންގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ" ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މަތީން ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނާ ފޯމް ހަވާލުކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ:ޕީޕީއެމް

މަތީން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ހާމަކުރައްވައި ކުރެއްވި މެސެޖްގައި ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަހުރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގައި ހިދުމަތް ކުރުމަށް ދެއްވި ފުރުސަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި، އެ ޕާޓީ އަށް ކާމިޔާބަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މަތީންގެ މެސެޖްގައި ވެ އެވެ.

މަތީން ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމުން ކުރި މަޝްވަރާތަކުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީގެ ޓިކެޓުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަނީ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދެވެ.

ނަމަވެސް، މަތީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ އެ ދާއިރާ އަށް އޭނާ ވާދަކުރެއްވުމަށެވެ. އެހެންވެ، އެގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕީޕީއެމްގެ އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ނަން ބާއްވަން. ސިޔާސީ ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނީ،" މަތީން ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ފޯރި ވަރަށް ބޮޑަށް ގަދަވެފައިވާ އިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކުރިމަތިލާ ބައެއް ދާއިރާތައް ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ދޫކޮށްލަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ޕީޕީއެމުން އެގޮތަށް ނިންމާފައި ވާތީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ވެސް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރަކަށް ހުންނެވި ޖަމީލް އުސްމާން އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރައްވައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނުކުންނަވާ އަލީ އާދިލް އަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ޔާމީން ވަނީ އަންގަވައިފަ އެވެ. އާދިލް އަކީ މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗެނަލް 13 ގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ލަޔާލް މަނިކަށް ޕީޕީއެމުން ދިން ޓިކެޓު ވަނީ އަތުލައިފަ އެވެ. ލަޔާލްގެ ޓިކެޓު އަތުލީ އޭނާ މަތިވެރި ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމައި ކެމްޕެއިން ކުރަނިކޮށެވެ. މަތިވެރި ދާއިރާ އަށް ޖޭޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވަނީ އެ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދެވެ.

ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެންބަރުން މިހާރު ވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ވެސް ނިންމަވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި މިހާރުގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ ވަނީ ޓިކެޓު ދޫކޮށްލައްވައި، އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ.

27 ކޮމެންޓް, 62 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 63%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 34%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޔާމީނު

17 February 2019

ޕާޓީގައި ލީޑަރުންގެ ބާރު ގަދަ ވުމަކީ ބިރުވެރި ކަމަކަށް ވެއްޖެ ތާއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބާލައާދަނު

17 February 2019

ޤާސިމްއަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި. ޕީޕީއެމް އިން ޓިކެޓް ދޫކޮއްލީ ރައީސް ޔާމީން އެ މެންބަރުން އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތި ލުމަށް ބާރުއަޅަމުން ހެން ހީވަނީ. ކުރީ ފަހަރުވެސްް ޖޭޕީ އަށް ޕީޕީއެމް އިން ދިނީ އެ ލަނޑު. ނައިފަރު ދާއިރާ، މަހިބަދޫ ދާއިރާ ގެއްލުނީ އެ ސަބަބާ ހެދި. އެ ހެން މީހުންގެ ތައްޕާހުން ބޭރުވެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވަން ވެސް ދަސްކުރަން ވެއްޖެއެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

20111

17 February 2019

އަހަރަނެް ބޭނުމޭ ލަޔާލް އަލިމަނިކު ނުކުތުމަށް. ޒުވާނުން އަންހެނެއް ، މިހުރިހާ ސަރުތު ހަމަވާ މީހަކު ދުރުކުރުން އެއީ އިންސާފެއް ނޫން

The name is already taken The name is available. Register?

ގުއިއްޒު

17 February 2019

މަޖިލީސް ވޯޓާ ހަމައަށް ދާއިރު ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ފިޔަވާ އެހެންމީހަކު އެޕާރޓީގައި ހުންނާނެބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހޮޓްކިންގ

17 February 2019

ޕީޕީއެމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގެއްލުނީވެސް އޭރު ކުރި ނުކަސިޔާރު ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން. ސިޔާސީ ވެރިން މިނިވަންކޮށްދޭން އެދުމުންވެސް ގޮތްދޫނުކޮށް ހަރުކަށިކަން ދެއްކުން، ބޮޑާކަމާއެކު މީސްތަކުންނާ ކުރިމަތިލުން، ތިމާމެންނޫން އެހެންމީހުން އެއީ އެއްވެސް ބައެއް ނޫންކަމަށް ދެކިގެން ކިބުރުވެރިކަމާއެކު އުޅުން. އިޚްލާސްތެރިން ބޭރުކޮށް ދެއަތަށް ވައިއެނބޭއިރު އެނބުރޭމީހުން ގާތްކުރުން. އަނެއްކާވެސް މިފެންނަނީ ހަމަ އެފަދަ ޅައެއްޗެހި އަޅާތަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒަކަރިއްޔާބޭ މުހައްމަދު

17 February 2019

މާއުނގޫދޫ އިން ލިބިދާނެ އާއިލީ ވޯޓުކޮޅު. ޅައިމަގުން 40ހަކަށް ވޯޓު. ފުނަދޫއިން ނުލިބޭނެ 250ވެސް

The name is already taken The name is available. Register?

ފުނަދޫ ދާއިރާ

17 February 2019

ޢަލީ ސަލީމް ވާދަކުރާކަށް ދާއިރާގެ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ...... ޔާނޫ މީނާގެ ޓިކެޓް އަތުލާ

The name is already taken The name is available. Register?

ޙިނި

17 February 2019

ޙެހެ މަތީނު އަވަހައް ދޭ ގާސިމް އަރިހައް. ޟިވެސް ޔާމިނު ސެޓެލޮކޯ ޒަމާނުގެ ބައިވެރިއެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޯޑިނޭޓަރ

17 February 2019

ވައިޖެހޭ ކޮޅަކަށް އެނބުރޭ ބައިގަނޑެއް ޤާސިމު ކައިރީ އަބަދުވެސް އުޅޭނެ.. .. ޤާސިމް ބޯކާލައިގެން ޓިކެޓު ހޯދާފަ ފަހު ވަގުތު ޔާމީނު ފަހަތަށް ތި އެންމެން އަރާނެ.... އެހެން ނޫނީ ޔާމީނު ތިހާ ފަސޭހައިން ދޫކުރާނެތަ..

The name is already taken The name is available. Register?

ވާލުސޮރު

16 February 2019

އެބަޔަކު ކަންކުރާނީ އެބަޔަކު ކަންކަން ކުރަން އާދަވެފަވާ ގޮތަށް. މަކަރުވެރިން އަބަދުވެސް އިސްކުރާނީ މަކަރުވެރިކަން. ރައްޔިތުންނަށް މި ވާނުވާ އެނގެނިކޮށް އެވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454