މަރުވެގެން ވެއްޓުނަސް އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ރައީސް ސޮއި ނުކުރައްވާނެ: ނިހާނު

ބޮލުގައި ބަޑި ޖައްސާފައި އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ސޮއިކުރަން ބަޔަކު ބުންޏަސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ފުވައްމުލަކުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ނިހާނު ވިދާޅުވީ ބަޑި ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ހިފައިގެން ދިޔަޔަސް، އޭގައި ރައީސް ސޮއި ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ މިއޮތީއޭ ސޮއިކުރާށޭ ރައީސް ޔާމީން އަރިހުގައި ދެންނެވިޔަސް، މަރުވެގެން ވެއްޓުނަސް ސޮއެއް ނުކުރައްވާނެ،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން މަގުމަތިން ވެއްޓުމަކީ ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރަން ތިބީ ސިޔާސީ ރޯޅީގައި ޖެހި، މަގުމަތީގައި އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އުޅުނު މީހުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި "ވެރިކަން ވައްޓާލާނެ" ވާހަކަ އަކީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަދި ވެރިކަން ވައްޓަން އުޅެނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ތަރައްގީއަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ސިފަ ކުރެއްވީ "ދުވަހަކު ވެސް ފިހެވުނު ރޮއްޓެއް" ނުކެވުނު ބައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

"މި މެސެޖަކީ އާ މެސެޖެއް ނޫން. މިއީ އަލަށް ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން. ދުވަހަކުވެސް މި މީހުން ފިހަން އުޅުނު ރޮށްޓެއް ކެވިފައެއް ނެތް،" ނިހާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެޑިކަލް ސްކޫލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ކެބިނެޓްގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމައެއާއެކު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކިޑްނީގެ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޑައިލިސިސް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.