ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާ އެކު މާލެއިން ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

ދަބަސްތަކަކަށް ބަނގުރާފުޅިތަކެއް އަޅައިގެން މިއަދު މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އުޅުނު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ ރާފުޅިތައް ދަބަހަށް އަޅައިގެން ސައިކަލުގައި އުޅެނިކޮށް ހުއްޓުވައި ހައްޔަރު ކުރީ ތިން ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ފަސް މީހަކު ކަމަށެެވެ. އެ ގޮތުން ހައްޔަރު ކުރި މީހުން ގެންގުޅުނު ދަބަސްތަކުން ޖުމްލަ 21 ފުޅި ބަނގުރާ ފެނުނެވެ. އެ މީހުން ހުއްޓުވައިގެން ބަލައި ފާސްކުރީ މާލެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެ ކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހުއްޓުވީ އަމީރު އަހުމަދު މަގުން ތިން ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ހަ މީހެކެވެ. ތިން ސައިކަލްގެ ވެސް ފަހަތުގައި އިން މީހާގެ އަތުގައި ދަބަހެއް އޮތް އިރު، ކޮންމެ ދަބަހެއްގައި ވެސް އޮތީ ހަތް ފުޅި ބަނގުރަލެވެ. ދެ ސައިކަލްގައި ތިބި ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރު ކުރި އިރު އެއް ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާ ވަނީ ފިލާފަ އެވެ.

ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާ ފިލި އިރު ދަބަސް ހިފައިގެން އިން މީހާ މަގުމައްޗަށް ދަބަސް އެއްލައިލުމުގެ ސަބަބުން އެ ދަބަހުގައި އޮތް ހަތްފުޅީގެ ތެރެއިން ދެ ފުޅި ތެޅިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ދަބަސް ހިފައިގެން އިން މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ ސައިކަލުން ފައިބައިގެން ފިލަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށެެވެ.