ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތުކުރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓަށް އެމްޑީޕީން ކުރި ތާއީދު ގެންގޮސްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަބްދުލް މުޣުނީ، އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ މުޣުނީ އަށް ކުރި ތާއީދު އެ ޕާޓީން މިއަދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.


އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަފްޝަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ މުޣުނީގެ ކެމްޕެއިންގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އެ ޕާޓީގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ދެން ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެމްޑީޕީން މުޣުނީ އަށް ތާއީދު ނުކުރި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ނަން ނުނަގާ ނަމަ ވާދަކުރައްވާނީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މުޣުނީގެ ނަން އަމިއްލަ އަށް ނެގުމަށް އެމްޑީޕީން ބާރުއަޅާނެތޯ ކުރި ސުވާލަކަށް އަފްޝަން ޖަވާބެއް ނުދެއްވި އެވެ.

މުޣުނީ، ގެވެށި އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ވާހަކަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކަން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިސާބުގައި އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަނިޔާ ތަހައްމަލުކުރުމަށް މުޣުނީ އަރިހުން ވަރިވެ އެހެން ދިރިއުޅުމެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުޣުނީއާ އެކު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ތާއީދާ އެކު އެ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އިކްލީލް އާދަމެވެ. އެމްޑީޕީގެ ނިންމުމަށް މައުމޫން ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވައިފަ އެވެ.