ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގެ ވައިސް ޗެއާއަކަށް އަމީން

ޖެނީވާގައި މި އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ (ޑަބްލިއުއެޗްއޭ)ގެ ވައިސް ޗެއާމަނަކަށް ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިިމެނޭ 194 ގައުމުގެ ސިއްހީ އިސް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަމީން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ކޮމެޓީ ބީގަ އެވެ. އެ ކޮމެޓީގައި ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރާނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ދޭ މާލީ އެހީ އާއި އެ ޖަމިއްޔާގެ މެނޭޖްމެންޓާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކާ މެދު އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޭގެ ކޮމެޓީ ބީގެ ރިޔާސަތު، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން ބަލަހައްޓަވަނީ

އަމީން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގައުމުތަކަށް ސިއްހީ އެހީ ދޭ ދާއިރާތަކާއި އެ އެހީގެ ބޭނުން ގައުމުތަކުން އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ މީހުންނަށް ސިއްހީ އެހީ ދޭނެ ގޮތާއި އިޒްރޭލުން އަޅުވެތިކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ސިއްހީ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.