ދެ ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

ކުޑަ ދެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނު ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިރޭ ވިދާޅުވީ، ފިރިހެން ފުލުސް މީހާ ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ މައްސަލައެއް ފުލުސް އޮފީހަށް ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އެ މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ފުލުސް މީހާ އެހެން ފިރިހެން ކުއްޖަކާ އެކު ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ މައްސަލަ ދެވަނަ ފަހަރަށް ފެންމަތިވީ މިދިޔަ މާޗް 27 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ބުންޏެވެ. އެ އަމަލު އޭނާ ހިންގާފައި ވަނީ ނޯ ޕޭ ލީވެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު، ދެވަނަ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރިއިރު ފުލުސް މީހާ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ދަނ ތަހުގީގު ކުރަމުން،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަ ދެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރޭ ދަންވަރު ވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 1:00 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފިރިހެން ޒުވާނާގެ ބަންދަށް ހުޅުމާލޭގެ ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ 12 ދުވަސް ޖަހައިފަ އެވެ. ފުލުހުން ރޭ ދަންވަރު އެ ޒުވާނާ ހައްޔަރުކުރީ ހުޅުމާލޭގައި ގަންހިންގަނިކޮށެވެ.