އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މަޖިލީހުގައި ތަގުރީކުރައްވާނެ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރުކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހް އެދިވަޑައިގެންވާ ކަމަށް، އަލަށް ހުވާކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މެންބަރުންނާ މުހާތަބުކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ވެރިންނަށް މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރުކުރެއްވޭނީ މެންބަރުންގެ ރުހުން ލިބިގެން ކަމަށް ވާތީ، މާދަމާ ބާއްވާ ޖަލްސާގައި އެކަން ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވުމަށް ފަހު މޯދީ ކުރައްވާ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ މަހުގެ 7-8 އަށެވެ. މޯދީ އަލަށް ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަތީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ރަސްމިއްޔާތަށް، ނޮވެމްބަރު 2018 ގަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާއާ ގުޅުން ގޯސްވި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް ވަޑައިގަތީ އިންޑިއާއަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާދަމާ ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް މަޖިލީހުން ހޮވާ މެންބަރު ވެސް ކަނޑައަޅާނެ އެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފައްޓަވާނެކަން އިއުލާނުކުރެއްވި އެވެ.

މާދަމާގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ. އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ގަޑިއެއް ވެސް، ރިޔާސަތުން އިއުލާނެއް ނުކުރައްވަ އެވެ.