ރާއްޖެ އިން ބޮލީވިއާއާ އެކު ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ބޮލީވިއާއާ އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން އިއްޔެ ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.


ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރުގައި އޮންނަ ބޮލީވިއާއާ އެކު ގުޅުން ގާއިމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ސޮއިކުރެއްވީ ރާއްޖެ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު އަދި އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރަވާ ސަފީރު ތިލްމީޒާ ހުސައިނެވެ.

އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބޮލިވިޔާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ގައުމުން އެމެރިކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސަޝާ ސާޖިއޯ ލޮރެންޓީ ސޮލިޒް އެވެ.

ބޮލީވިއާ އަކީ ރާއްޖެ އިން 171 ވަަނަ އަށް ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރި ގައުމެވެ.

ނިއުޔޯކްގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ މިޝަނުން ބުނީ ރާއްޖެ އާއި ބޮލީވިއާއާ އެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރިމަގުގައި ކުރަން އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ބޮލީވިއާ އަކީ އާބާދީގައި 11 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. އެއީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފަސް ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ގައުމެވެ.