ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑަށް މުއިއްޒުގެ މަލާމާތެއް

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ލަސް ސްޕީޑެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިސާލެއްގެ ގޮތުން ނެންގެވީ ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކުރި އިރު މަގަށް އަރާތީ ނަގަން ޖެހުނު ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި ހުރި ހުރުމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބަދަލުކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓުވީ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމި އާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާކުރެއްވި ދުވަހެވެ.

މުއިއްޒުގެ ޓްވީޓް

މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑަށް މުއިއްޒު ފާޑުވިދާޅުވި އިރު ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިއުން އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވި އެއް ބޭފުޅަކީ މުއިއްޒެވެ. އެގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ކަނޑައެޅި ގޮތާ މެދު އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރި އެވެ.

އާ ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ގޮވާލާފައި ވަނީ އެ މައްސަލައިގައި މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަމުގެ ދަށުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އެގޮތުން ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި އެއާ ގުޅޭ ބޮޑެތި މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.