ދިވެހި ބޭސްވެރިޔާ ޔޫސުފް ހުސައިން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރައްވާތާ ގާތްގަނޑަކަށް 60 އަހަރު ވެފައިވާ މަޝްހޫރު ޔޫސުފް ހުސައިން (ދޮން ޔޫސުފް) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.


ބ. ކެންދޫ، މޯނިންގް ހައުސް، ޔޫސުފް ހުސައިން 85، މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވީ ކުއްލި ގޮތަކަށެވެ.

އަވަހާރަވިއިރު އަންބަކާއި ހަތް ކުދިން ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ހިމެނެ އެވެ.

ބޭސްވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ގިނައިން ހިލޭ ކޮށްދެއްވި ޔޫސުފް ވަނީ އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމާއި ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އޭނާ އަށް ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ލިބިވަޑައިގަތީ 2007 ގަ އެވެ.

ޔޫސުފް ދިވެހި ބޭސް ހައްދަވަން ދަސްކުރެއްވީ، އޭނާގެ ބައްޕަ ކެންދޫ ހުސައިން އީސާގެ ފަރާތުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން، ބާޑީގެ މުހައްމަދު ދީދީގެ އަރިހުންނާއި އިބްރާހީމް ފާމުދޭރިކިލެގެފާނުގެ އަރިހުން ބޭސް ހައްދަވަން ދަސްކުރެއްވި އެވެ.

ޔޫސުފް ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ބޭސްވެސް ހައްދަވައި އުޅުއްވި އެވެ. ހާއްސަކޮށް ރާއްޖެ ބަލީގެ ބޭސް ހައްދަވައި އުޅުއްވި އެވެ.

އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ހިދުމަތަކީ ކެންދޫ މީހެއްގެ ވާތު ލޮލުގެ ކަޅުކަޅި އަށް ދޮޅު އިންޗި ފުންމިނަށް، އެއްސޫތު ފަލަމިނުގެ ތޮރުފާ ކަށްޓެއް ވަދެ، އެކަށި އުފުރާލައްވައި ބޭސް އަޅުއްވައި 18 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ވުމެވެ. އަދި ގަދަ ހުމެއް ޖެހިފައި ދެ ލޮލަށް ލޭއަރައި ލޯ އަނދިރިވި މީހަކަށް ވެސް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްގެން ފަސޭހަ ކޮށްދެއްވި އެވެ.

ދިވެހި ބޭސް ހެއްދެވުމާއި މީހުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވުމަކީ ޔޫސުފް ހިލޭ ކޮށްދެއްވާ ކަމެކެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ބޭސްފަރުވާ ލިބިފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.