ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން އިނދެ ފުލުހުންނާ ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން އިނދެ ފުލުހުންނާ ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގި މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުސް އޮފީހުން ބުނީ މިއަދު 1:15 ހާއިރު ވަންވޭގެ އިދިކޮޅަށް އަމީނީ މަގުން ކޯރުކެނޑިމަގަށް ދުއްވި މީހަކު ހުއްޓުވައި އޭނާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމުން، ފުލުސް މީހާއާ ދިމާއަށް ހުތުރުބަހުން މުއާމަލާތުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަން ކުރި 31 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެން މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖެއް އަރުވައިގެން ދިޔަ ސައިކަލެއް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކްސިޑެންޓުވެ، އެ ދުއްވަން އިން މީހާއަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އަދި ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން، ގަވައިދާ ހިލާފަށް ސައިކަލު ދުއްވާ މައްސަލަތައް ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ.