ހުޅުދޫ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށް، ޝަކުވާ އަށް ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫ ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށް، ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 48 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާން ހުޅުވައިލި 32 ފްލެޓަށް 25 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުޅުދޫ އާއި މީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކުރި ފްލެޓްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި 23 މީހުންނާއި ހުޅުދޫ/މީދު އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރި 15 ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ދެ މީހެކެވެ.


އެ މީހުންނަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް ހާމަކޮށް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އޮންނާނެ އެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި ފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް އާންމު ކުރާނީ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ސާފު ކުރެވޭ އިތުރު މައުލޫމާތާއި ލިސްޓަށް ގެންނަން ޖެހޭ އުނިއިތުރެއްވާ ނަމަ، އެ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ފަހު އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި ޖުމްލަ 48 ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރި އިރު، އެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވައިލީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އުސޫލަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް އެންމެ ފަހުން ފްލެޓްތަކަށް ކުތިމަތިލާން ހުޅުވައިލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ހުޅުދޫގެ އިތުރުން ހިތަދޫގައި ވެސް ވަނީ ޖުމްލަ 264 ފްލެޓް އިމާރާތްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ފްލެޓްތައް ވެސް ނިމިފައި ހުންނަތާ ފަސް އަހަރުވާން ކައިރިވެފައިވާ އިރު، އެއްވެސް ފްލެޓެއް މިހާތަނަށް ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އައްޑޫގެ ފްލެޓްތައް ދޫނުކުރެވި ލަސްވަނީ އެތަންތަނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓްލުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ އެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދެ މަހެއްހާ ދުވެހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ހައުސިން މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ އައްޑު އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އައްޑޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޫނުކުރެވި ދިގުލަމުންދާ އިރު، އައްޑޫގައި އިތުރު 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން މި ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ފޭދޫގައި 25 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާފައިވާ އިރު، އެތަންތަނުގައި މީހުން އަންނަނީ ދިރިއުޅެމުންނެވެ.