ހަ ކިލޯގެ ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހަ ކިލޯގެ ޑްރަގާ އެކު މާލެ އިން އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިއަދު ދީފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައި، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑްރަގްގެ ބޮޑު ޑީލަރެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހުން ހިފެހެއްޓީ ޓީ ޖެޓީ އަށް ކައިރިކުރި ލޯންޗަކުން ފައިބައިގެން ދަނިކޮށް ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި ކައިރިންނެވެ. ލޯންޗުގައި ތިބި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އެ މީހުން ގެންގުޅުނު ކަޅު ދަބަހެއް ފާސްކުރިއިރު އޭގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައި ހުރި ހަތަރު ރަބަރުގަނޑު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 31 އަހަރާއި 32 އަހަރާއި 33 އަހަރުގެ ދެ މީހުން އަދި 43 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ދިވެހިން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.