ނޭވާ ނުލައިގެން މުލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ނޭވާ ނުލައިގެން މ. މުލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ފުލުހުން މިރޭ ބުނިގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ 29 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ މަރުވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. ފުލުހުން ހަމައެކަނި ބުނީ، ނޭވާ ނުލާތީ ކަމަށް ބުނެ މިއަދު ހަވީރު މުލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ އަންހެނަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުލީ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އަންހެން މީހާ މުއްޔަށް ދިޔައީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ވެސް އަދި މުލީ ހޮސްޕިޓަލަކުން ވެސް ނުދެ އެވެ.