ބްރެޒިލްގެ އަންހެނަކު ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ބްރެޒިލް އިން އައި އެ ގައުމުގެ އަންހެނަކު ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮކެއިން ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގަނެ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.


ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ރައްކާކޮށްގެން އެތެރެކުރީ 70 ކެޕްސޫލް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 1.8 ކިލޯ ގްރާމް ހުރި ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެ އެވެ.

އެެއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކޮކެއިން ކަން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ތަހުލީލުން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި މަގުމަތީ އަގު 3.8 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް ވެސް ކަސްޓަމްސް އިން ބުންޏެވެ.

ބްރެޒިލް އާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ބައެއް އެހެން ގައުމުތަކަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ކަަމަށް މަޝްހޫރު ގައުމުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ސީދާ އެ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުމަކީ މީގެ ކުރިން އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާއިރު، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 24.78 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ވަނީ އަތުލައިގެންފަ އެވެ.