ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތަށް ކްރިކެޓް ކޯޗް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމްގެ ކޯޗް އާސިފް ހާން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ޕާކިސްތާނަށް އުފަން، ސައުތު އެފްރިކާ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އާސިފް، 46، ހައްޔަރުކުރީ ވަނީ ފުރަން ގޮސް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހުއްޓަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންގެ އިތުރުން ބޮޑެތި މީހުންނަސް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެފްރިކާ ފިރިހެނެއް މިއަދު ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެ އެވެ.

އާސިފް ޚާން ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ކުރަމުން އަންނަނީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ރާއްޖޭން ވަނީ މެލޭޝިއާގައި ޖޫން މަހު އޮތް ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރި-ނޭޝަންސް ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުން ދެ ވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ތަރި ޔުވްރާޖް ސިންގް ހިމެނޭ އެއާ އިންޑިއާ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖޭން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ވެސް އިރުޝާދު ދިނީ އޭނާ އެވެ. ގައުމީ ކޯޗުކަމުގެ އިތުރުން ބައެއް މެޗުތަކުގައި އޭނާ އަމްޕަޔަރުކަން ވެސް ކުރެ އެވެ.