ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫގެ ބައެއް ގެތަކުން މީހުން ހުސްކޮށްފި

އައްޑޫގެ އަވަށްތަކަށް އިއްޔެ އާއި މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ބޮޑު ސަަރަހައްދެއްގައި ފެން ބޮޑުވެ، ބައެއް ގެތަކުން މީހުން ހުސްކޮށްފި އެވެ.


އައްޑޫ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) "މިހާރު" އަށް މިރޭ ވިދާޅުވީ ފެންބޮޑުވެ، ހާލުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ހައެއްކަ ގޭގެ މީހުން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރަން މަަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ފެން ވަދެ ގެއްލުންވި ގެތައް ގިނަ ކަމުން އަދިވެސް ބައެއް ގޭގޭގެ މީހުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އެހީތެރިކަން ނުދެވި އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވެލި ބަސްތާ ޖެހުމުން ފަށައިގެން ގޮސް، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ހުރިހާ ގެ އެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި. ހައެއްކަ ގޭގެ މީހުން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުަރަމުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑު އަށް އިއްޔެ އާއި މިއަދު ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި: ހާލަތު ގޯސް.

ސޯބެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފެން ވަދެ، ކައްކައި ކައިބޮއި އުޅެވެން ނެތް ގެތަކުގެ މީހުންނަށް ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ވެސް އަންނަނީ ހަމަޖައްސައި ދެމުންނެވެ. ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް އެހީވުމުގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި ކުންފުނިތައް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން ވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑު އަށް އިއްޔެ މެންދުރެއްހާއިރު ވެެހެން ފެށި ވާރޭ މުޅިން މެދުކެނޑުނީ ސޯބެ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިއަދު ހަވީރެވެ. އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ އޭނާ ސިފަކުރެއްވީ ތޫފާނެއް ފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

"މީ އާދައިގެ ވިއްސާރައެއް ކޮށް، ފެންބޮޑުވުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތޫފާނެއް ފަދަ ކަމެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސިފަ ވަނީ. އައްޑޫގެ ހާލަތާ މެދު ދަންނަވާނީ ކީކޭ ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް،" މޭޔަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އައްޑޫގެ 140 ގެއަަކަށް މިހާތަނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިތަދޫގެ 44 ގެ، މަރަދޫ ހަތަރުގެ، މަރަދޫ ފެދޫގެ 12 ގެ، ފޭދޫގެ 43 ގެ، ހުޅުދޫގެ 10 ގެ އަދި މީދޫގެ 27 ގެ ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެހީތެރިކަަމަށް އެދުނު ގެތަކުގެ ތެރެއިން 28 ގެއަކަށް އެހީތެރިކަން ނުދެވި ވާ ކަމަށާއި ނަމަ ވެސް އެ ގެތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން މަސަައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އައްޑުއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުން ވެލިބަސްތާ ޖަހަނީ.

އައްޑޫގެ މޫސުން މިހާރު ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މިރޭ ދަންވަރު އަލުން ވާރޭ ވެހިދާނެ އެވެ. ސޯބެ ވިދާޅުވީ ވާރޭ މެދުކެނޑިފައި އޮތް ނަމަވެސް އަދިވެސް އޮތީ ވަރަށް ބަނަކޮށް ކަަމަށެވެ.

އައްޑު އަށް މި ދެ ދުވަހު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، ހިނގައިބިނގާވެ ނޫޅެވޭ ވަރަށް މަގުތަކުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެ، ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. އަދި ގޭގެ އަށް ފެން ވަނުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް އާއިލާތައް ރޭ ނިދި ނަގާލައި ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ފެން ހިއްކުމުގަ އެވެ.

އައްޑޫގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓު

މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ބުނިގޮތުގައި ރޭ 8:00 އިން ފެށިގެން މިއަދު ހެނދުނު 6:00 އާ ހަމައަށް އައްޑު އަށް 107 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭވެހިފައިވެ އެވެ.