ނިހާން ކަމަށް ހީކޮށް އިންޑިއާ އިން ގާޒީ ނިހާން ހިފަހައްޓައި ސުވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ކަމަށް ހީކޮށް އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާން ހުއްޓުވައި އިންޑިއާ އިން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.


ގާޒީ ނިހާން އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ އޭނާގެ ކޮއްކޮއަކާ އެކު ބޭސްފަރުވާއަށެވެ. ނިހާން އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެއާޕޯޓުގައި ވިއްސަކަށް މިނިޓު ވަންދެން އޭނާ ހިފަހައްޓައި ސުވާލު ކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ގާޒީ ނިހާން ދޫކޮށްލީ އޭނާއަކީ ކުރީގެ މެމްބަރު ނިހާން ނޫން ކަން އިމިގްރޭޝަނަށް ކަށަވަރުވުމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ސައިނަސް އަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަން އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ، ކުރީގެ މެމްބަރު ނިހާން އަނބުރާ ރާއްޖެ ފޮނުވާލި އެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓުގައި އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ނިހާން އަނބުރާ ފޮނުވާލި ސަބަބެއް އޭރަކު ނުބުނެ އެވެ.

ގާޒީ ނިހާންގެ އާއިލާގެ މެމްބަރަކު "މިހާރު" އަށް މިއަދު ބުނީ ނިހާން އެއާޕޯޓުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ މައުލޫމާތާއި ބައްޕަ އަށް ކިޔާ ނަން ފަދަ މައުލޫމާތު ހޯދި ކަމަށެވެ. އޭރުގައި ނިހާނަށް ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސާފުނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"މެމްބަރު ކަން ކުރެއްވި ނިހާންގެ ފޮޓޯ ދައްކާފައި ބުނީ ތިއީ އެ ނިހާންހޭ. މަޖިލިހުގެ މެމްބަރަކަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި އުޅުނުތޯ ވެސް އެހި،" އެ މީހާ ކިޔައިދިނެވެ.

"ނިހާނަށް ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ސާފުވީ ކުރީގެ މެމްބަރު ނިހާންގެ ފޮޓޯތައް އޮފިޝަލުން ދެއްކީމަ."

އެއާ އެކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކާޑު ދެއްކުމުން، އެއީ ކުރީގެ މެމްބަރު ނިހާން ނޫންކަން އެ މީހުންނަށް އިތުރަށް ޔަގީންވުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ސުވާލެއް ކުރުމަކާ ނުލައި ދޫކޮށްލީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އެ މީހުން މާފަށް އެދިފައި ފަހުން ބުނީ މެމްބަރު ކަން ކުރި ނިހާނަކީ އިންޑިއާ އަށް އެރުން މަނާ މީހެއް ކަމަށް. އެހެންވެ އެ މީހުން ހީކުރީ އެ ނިހާން ކަމަށް ނަން އެއްގޮތްވީމަ،" އާއިލާގެ މެމްބަރު ބުންޏެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ކަން ދައްކަން ސައްހަ ނޫން ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރި މައްސަލާގައި ގާޒީ ނިހާންގެ މައްޗަށް 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ މިނިވަންވެފަ އެވެ.

ފެބްރުއަރީ 6، 2016 ގައި މާމިގިލީ ކޯޓު ހުޅުވައި، ކ. މާފުށީ ކޯޓުގެ ނަމުގައި ލިޔުން ތައްޔާރު ކުރި ކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުން ނިހާންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާ އެވެ. ނިހާންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގައި ވަނީ ނިހާންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރީ ޝަރުއީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

ފަސް އަހަރު ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ ކުރީގެ މެމްބަރު ނިހާން، މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރެއްވުމުން އޭނާ އަށް ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތެވެ. އެކަމަކު، މިހާރު އޭނާ ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ދޫކުރައްވައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފަ އެވެ.