މި މަހު 10 އިން ފެށިގެން ފިޔާ ލިބޭނެ: އިންޑިއާ އެމްބަސީ

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔާ އެތެރެކުރެވޭނެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ފިޔާ ދަނޑުތައް ހަލާކުވެ އިންޑިއާ އިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން މެދުޑުކަނޑާލާފައި ވިޔަސް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންމެ ފަހުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް، އަސާސީ މުދާ ސަޕްލައިކުރުމުގައި ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅި ހާއްސަ އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފިޔާ ލިބުން ދަތިވެ ބާޒާރުގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް އޭގެ އަގު އުފުލިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެމްބަސީން ބުނި ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން މެދުކެނޑުނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށެވެ. އެއީ އޮޕަރޭޝަނަލް މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން އައި މެދުކެނޑުމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އިން ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްބަސީން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ އެކުވެރި ގުޅުމާއި އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ކުރާ އިހްތިރާމްގެ ރަމްޒެކެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ބާޒާރުން ފިޔާ ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުސްވެފަ އެވެ. ހޯލްސޭލް ބައެއް ފިހާރަތަކުން ފިޔާ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ވަކިވަކިން ކިލޯއިން ވިއްކާ އިރު ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކުން ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ 50ރ. އަށް ވިއްކަ އެވެ. އަދި ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު 1،200ރ. އަށް އުފުލުނެވެ.

އިންޑިޔާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ފެންބޮޑުވެ، އެ ގައުމުގައި އުފައްދާ 35 ޕަސެންޓް ފިޔާ ދަނޑުތައް އެއްކޮށް ވަނީ ހަލާކުވެފަ އެވެ.