ލުތުފީ ބިރުގަތީ "އޭނާ ފްރީޒްކޮށްފާނެތީ"!

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެސްއޯއެފުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމުން، އެ އެކައުންޓް ފްރީޒް ކުރަން ނޭދުނީ، އޭނާ ފްރީޒްކޮށްފާނެތީ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ތަހުގީގުގައި ވިދާޅުވި ކަން ފުލުހުން ރޭ ހާމަކޮށްފި އެވެ.


ޝައްކު އުފެދޭ ފައިސާއެއް ޖަމާވުމުން، އޭސީސީގެ ދައުރަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރުން ކަަމަށް ވަކީލުން ވިދާޅުވެ އެވެ. އެކަމަކު، ފައިސާ ޖަމާވި ކަން ޔާމީނަށް އެންގުމަށް ފަހު، އޭސީސީން އެމަނިކުފާނާ އެކު ހެދީ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެއީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގައި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށެވެ.

ޚިޔާނާތުން ޔާމީން ދިފާއު ކޮށްދެއްވަން އުޅުއްވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ ލުތުފީ ވަނީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ. އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީނަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގައި ދައުލަތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުން ހެކި ބަސް ދެއްވަން އިންކާރު ކުރެއްވީ އެވެ.

އެއީ، ބިރު ދައްކައި މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ބަޔާން ނެގުމުން ކަމަށް ލުތުފީ ކުރެއްވި ތުހުމަތަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ދޮގު ކުރި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ލުތުފީގެ ތަހުގީގު ވެސް ފުލުހުން ހިންގައި ބަޔާން ނެގީ އެއްވެސް ބިރު ދެއްކުމެއް، ނުފޫޒެއް ނެތި ކަމަށެވެ. ވަރަށް އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ލުތުފީ ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއްގެ ފުލް ރެކޯޑިންއާ އެކުގައި ކަަމަށް ވެސް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މުޅި އިންޓަވިއުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑު އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީގެ ކައިރިން އަހައިލިން ޚާއްސަކޮށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައެއް ހިނގައިދިޔައިރު ކީއްވެތޯ އޭރު އެ އެކައުންޓް ފްރީޒް ނުކުރެއްވީ. ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވީ އޭރުން ފްރީޒް ވާނީ ތިމަންނަ ނޫން ހެއްޔޭ،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަހުގީގު ޓީމު އެއްކޮށް ތިބޭނެ އެ ޖަވާބު ދެއްވި އިރު."

ލުތުފީ އަށް އަދި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ބިރެއް ނުވަތަ ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ ކަން އެ ރެކޯޑިންތަކުން އެނގޭނެ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ލުތުފީ ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ބަޔާން ދެއްވި އިރު ރެކޯޑު ކުރި ވީޑިއޯގެ ސީޑީ ބަލަން ޝަރީއަތުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ޔަމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލީ، އޭސީސީއާ އެކު ވީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް، އެހެން ފައިސާތަކެއް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އަދި އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށެވެ.

ޔާމީންގެ އިތުރުން ލުތުފީގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.