ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެ އަށް 8،000 ލިޓަރުގެ އެނާޖީ ޑްރިންކް އެތެރެކުރޭ

ރާއްޖެ އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 8،000 ލިޓަރުގެ އެނާޖީ ޑްރިންކް އެތެރެކުރާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ އިދާރާ އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު އެކި ވައްތަރުގެ ތިން މިލިއަން ލީޓަރުގެ އެނާޖީ ޑްރިންކްސް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މިއީ ދުވާލަކަށް 8،000 ލިޓަރެވެ.

މި އަދަދުގެ ގިނަކަން ތަސައްވުރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަސްޓަމްސް އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު، 2،000 ލިޓަރުގެ ކަޅު ހަމުގެ ހަތަރު ހަމުގެ އެނާޖީ ޑްރިންކް އެތެރެކުރާ ކަމަށެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި މަރުވާ މީހުންގެ 84 ޕަސެންޓަކީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގައި މަރުވާ މީހުންނެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް ފަދަ، ސިއްހަތާ ބީރައްޓެހި ތަކެތި ބޭނުންކުރުން އިތުރުވުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް، ސިއްހީ މިފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރުވާން ދިމާވެފައިވާ ސަބަބެކެވެ.